Algemene voorwaarden van Yogastudio Corazon

Sluiten
Deelname aan de lessen van Yogastudio Corazon betekent dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en met onderstaande bepalingen en aanwijzingen:

1) Rittenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
2) Het abonnementsgeld van een maandabonnement dient voorafgaande de maand te worden overgemaakt op rek nr NL54INGB 000 6151758 t.n.v. S. Boot o.v.v. voor- en achternaam en aanduiding; abonnement yoga. Bij instroom in de loop van een maand, verrekenen we dit naar rato bij de eerste betaling.Een abonnement heeft een relatief lagere prijs dan losse lessen. Wel bent u zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Yogastudio Corazon biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.
4) Het bedrag van een rittenkaart dient vooraf te worden overgemaakt op rek nr NL54 INGB 000 6151758 t.n.v. S. Boot o.v.v. voor- en achternaam en soort rittenkaart. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Een rittenkaart is 4 maanden geldig.
5) Een losse les of proefles dient gepast en contant te worden afgerekend, voorafgaande de les.
6) Opzegging van een maandabonnement dient uiterlijk 1 kalender maand (voor de 1e van de maand) per mail of per aangetekende brief te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Na opzegging geldt een wachtperiode van 3 maanden alvorens er weer aangemeld kan worden.
7) Yogastudio Corazon behoudt het recht om de studio tijdens de schoolvakanties (regio Midden) te sluiten zonder enige vorm van restitutie. Het bedrag voor het maandabonnement is hierop afgestemd.
8) Bij zwangerschap of langdurige ziekte (langer dan 1 maand) kan in overleg tussen deelnemer en Yogastudio Corazon het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden. Hierbij dient wel een doktersverklaring te worden getoond.
9) Yogastudio Corazon behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen tijdig via de website worden gecommuniceerd.
10) De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.Bij twijfel aan haar gezondheid wordt de deelneemster geadviseerd de huisarts te raadplegen.
11) Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de docent vóór aanvang van de les te informeren.
12) Yogastudio Corazon is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
14) Yogastudio Corazon behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.