Algemene voorwaarden van Soul Surf Yoga

Sluiten
Algemene voorwaarden Soul Surf Yoga
1. Deelnamen aan de lessen betekent dat de cursist akkoord gaat met de algemene voorwaarde.
2. Indien noodzakelijk kan SoulSurfYoga de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.
3. Soul Surf Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren, indien zij
hiervoor gegronde redenen kent.
4. Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
5. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
6. Het lesgeld dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer
NL 74 TRIO 0338697292 t.n.v Soul Surf Yoga o.v.v naam
7. Soul Surf Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of
opgelopen letsel van de cursist. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning
te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
8. Soul Surf Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of
verloren persoonlijke bezittingen.
9. Tijdens een les is de mobiele telefoon uit of ‘stil’.
10. De cursist wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 5 min.) aanwezig zijn voor een les.
11. Bij verhindering graag op tijd afmelden d.m.v sms of email