Algemene voorwaarden van Dru Yoga Heerhugowaard

Sluiten
Algemene voorwaarden Dru Yoga Heerhugowaard
Versie 3.0, augustus 2017

1. Door deelname aan de lessen van Dru Yoga Heerhugowaard gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2. Deelname aan de lessen van Dru Yoga Heerhugowaard is geheel op eigen risico. Raadpleeg bij twijfel een arts. Meld fysieke of geestelijke klachten, blessures en zwangerschap altijd voorafgaand aan de les bij de docent.
3. De betaling geschiedt per blok van 12 lessen. Het abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij minimaal 2 weken voor het einde van het lesblok wordt opgezegd. Tijdens de duur van het abonnement is er een plek in de afgesproken yogales voor u gereserveerd.
4. Indien u kiest voor een strippenkaart van 5 lessen in 3 maanden of 10 lessen in 6 maanden, is er geen vaste plek voor u gereserveerd.
5. Tussentijds instromen in een blok is mogelijk, eerder uitstromen niet.
6. Het abonnement voor het lesblok dient voor aanvang van het blok te worden betaald. De betaling van een strippenkaart dient voor de eerste les van deze kaart betaald te worden.
Betaling kan via bank of contant.
7. Bij verhindering dient minimaal 4 uur van tevoren te worden afgemeld. Dit kan via www.momoyoga.nl/druyogaheerhugowaard of de Momoyoga app.
Voor privélessen, cursussen en workshops dient 24 uur van tevoren worden afgemeld.
8. Bij geen of te late afmelding wordt de les in rekening gebracht (ongeacht de reden van verhindering).
9. Een op tijd afgemelde les kan binnen het blok in een andere groep worden ingehaald, mits daar plek is. Gemiste lessen en (delen van) abonnementen of strippenkaarten worden niet gerestitueerd.
10. Bij afwezigheid langer dan twee weken, door bijv. langdurige ziekte, blessure of zwangerschap kan het abonnement in overleg worden opgeschort.
11. Dru Yoga Heerhugowaard is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan eigendommen van de deelnemers. Schade die door de deelnemer, al dan niet opzettelijk, aan de eigendommen van Dru Yoga Heerhugowaard wordt toegebracht, dient door de deelnemer te worden vergoed.
12. Dru Yoga Heerhugowaard behoudt zich het recht voor om bij (herhaaldelijk) niet naleven van de algemene voorwaarden of huisregels de toegang tot de lessen te ontzeggen.


Huisregels

1. Kom op tijd.
Zo kun je rustig aankomen en kan de les op tijd beginnen.
De buitendeur is een kwartier voor aanvang van de les open. Bij aansluitende lessen is de deur van de lesruimte 5 minuten voor aanvang van de les geopend. De deur sluit aan het begin van de les.
2. Respecteer de rust die anderen zoeken in een yogales.
3. Mobiele telefoons dienen in de yogaruimte uit te staan. Deze pas buiten de yogaruimte weer aanzetten.
4. Schoeisel is niet toegestaan in de yogaruimte. Schoenen, jassen en tassen s.v.p. op de daarvoor aangegeven plek plekken zetten/hangen.
5. Neem een grote handdoek mee voor op het yogamatje, zo blijven de yogamatjes schoon en hygiënisch. Je kunt ook je eigen yogamatje meenemen.