Helpcentrum Abonnementen Kan ik een abonnement automatisch opnieuw aanbieden aan een yogi?

Kan ik een abonnement automatisch opnieuw aanbieden aan een yogi?

Ja, het is mogelijk om dit in te stellen. Een week voor het verlopen van een abonnement ontvangt de yogi een e-mail met een link om het abonnement opnieuw aan te kopen. Pas na aankoop, heeft de yogi het abonnement verlengd. Het nieuwe, aangekochte abonnement zal pas na het verlopen van het oude abonnement van start gaan.

​Wil je liever dat het abonnement stilzwijgend verlengd wordt? Dan kun je een doorlopend abonnement instellen.

Om een abonnement opnieuw aan te bieden (en niet stilzwijgend te verlengen):

Ga naar Meer
Klik op Abonnementen instellen
Kik op Abonnement toevoegen (of wijzig reeds bestaande abonnementen)
Voer al de verplichte velden in
Selecteer Automatisch herinneren
Klik op Opslaan

Het abonnement is nu toegevoegd, waarbij yogi's een week voor het verlopen van een aangekocht abonnement een e-mail ontvangen.

Terug naar Abonnementen