Helpcentrum Abonnementen Abonnement toevoegen

Abonnement toevoegen

Om een abonnement toe te voegen:

Ga naar Meer
Klik op Abonnement instellen
Klik op Abonnement toevoegen
Vul de volgende velden in:
Naam (bijvoorbeeld ‘Onbeperkt 3 maanden Hatha Yoga’)
Prijs in € (vul de prijs inclusief BTW in)
BTW
en Geldig voor

Selecteer Doorlopend abonnement om dit abonnement automatisch door te laten lopen en te laten verlengen. De yogi betaald hiervoor het bedrag voor de eerste maand bij aanschaf. Vervolgbetalingen lopen via automatische incasso of betaling in de yogastudio.

Selecteer Automatisch herinneren om dit abonnement 7 dagen voor verloop opnieuw aan te bieden aan een yogi. De yogi ontvangt een e-mail met een link om het abonnement automatisch te verlengen.

Let op: de opties Doorlopend abonnement en Automatisch herinneren kunnen niet tegelijk worden geselecteerd. Een abonnement is ofwel doorlopend (zonder einde) ofwel eenmalig. Voor de laatste variant, kan de optie Automatisch herinneren worden gebruikt.

Selecteer Yogi’s kunnen dit abonnement online kopen als je het abonnement beschikbaar wil maken via het lesrooster

Selecteer Yogi’s kunnen dit abonnement slechts één keer aankopen als dit abonnement slechts één keer door een yogi aangekocht mag worden. Bijvoorbeeld een abonnement voor proeflessen of een eenmalig introductie aanbod.

Klik op Opslaan

Het abonnement is nu toegevoegd en kan, indien geselecteerd, aangekocht worden via het lesrooster door yogi's.

Terug naar Abonnementen