Helpcentrum Bestellingen en betalingen BTW percentages wijzigen

BTW percentages wijzigen

Bij het aanmaken van een nieuw abonnement of strippenkaart kan je het BTW percentage instellen. Het BTW percentage kan je naderhand per abonnement of strippenkaart altijd nog wijzigen.

Om het BTW percentage naderhand te wijzigen:

Ga naar Meer
Klik op Abonnementen instellen of Strippenkaarten instellen
Selecteer desbetreffende abonnement of strippenkaart
Vul het BTW percentage in
Klik op Opslaan

Het BTW percentage is nu gewijzigd.

Terug naar Bestellingen en betalingen