Helpcentrum E-mails Kan er automatisch een les herinnering verstuurd worden?

Kan er automatisch een les herinnering verstuurd worden?

Ja, het is mogelijk om yogi's automatisch een herinnering e-mail voor een les te versturen. Het bericht wordt op de dag voor de les verstuurd, om 11:00 uur in de ochtend. Yogi's die na dit tijdstip inschrijven, ontvangen geen herinnering.

Om automatische herinnering e-mail in te stellen:

Ga naar Meer
Klik op E-mail instellingen wijzigen
Selecteer Herinnering inschrijving les
Klik op Opslaan

Terug naar E-mails