Algemene Voorwaarden OmiYoga

Sluiten
Algemene voorwaarden OmiYoga

OmiYoga is gevestigd in Rotterdam (Weena 1061, 3013AL) en staat geregistreerd onder KvK nr. 71197206.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door OmiYoga: Yoga voor kinderen, tieners, (jong)volwassenen en ouder&kind yoga.

Door betaling van het lesgeld en deelname aan de activiteiten geeft de cursist aan akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Inschrijving
Inschrijven gebeurt middels het invullen van het inschrijf- en toestemmingsformulier van OmiYoga. Indien je meerdere lessen volgt kan dit op hetzelfde formulier worden ingevuld.

Inschrijving en betaling dient te gebeuren door een volwassene, en met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger in geval van kinder- en tieneryoga.

Je kunt lessen volgen op basis van: (afhankelijk van de locatie en/of lesvorm)

* 10-lessenkaart, de kaart dient binnen 12 weken gebruikt te worden en is persoonsgebonden (dwz 1 kaart per persoon)
* maandabonnement
* losse les.

Privélessen zijn mogelijk. Zowel op locatie of thuis.

Betaling
Het lesgeld dient bij aanvang van de les contant of per bank te worden betaald.
De lesgelden zijn inclusief BTW.

Je kunt 1 x gratis deelnemen aan een proefles.
Tussentijds instromen is mogelijk.

Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van de lessen of afwezigheid van de cursist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Restitutie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij langere ziekte van de cursist.

Gemiste lessen kunnen – in overleg – worden ingehaald, mits deze minimaal 4 uur van tevoren zijn afgemeld. Bij geen afmelding of later dan 4 uur van tevoren, komt de gemiste les te vervallen.

Afzeggen van een privéles dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren (telefonisch of per mail). Wordt er later afgezegd dan worden de kosten van de les in rekening gebracht.

Online reserveren
OmiYoga maakt gebruik van een online inschrijvings- en reserveringsprogramma.
De benodigde gegevens worden in het online programma ingevoerd. Iedere cursist ontvangt na het inleveren van een volledig ingevulde en ondergetekende inschrijf/toestemmingsformulier inloggegevens om zelf lessen te kunnen reserveren, dan wel annuleren en gegevens wijzigen.

Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website. OmiYoga behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen.

Beëindigen of tijdelijk stopzetten
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand voor afloop van de betalingstermijn. Het beëindigen of tijdelijk stopzetten van een cursus dient per mail via info@omiyoga.nl te worden doorgegeven. Hierna ontvangt de cursist een bevestiging per mail.

Lesrooster
De lestijden en –dagen worden door middel van een lesrooster bekend gemaakt op de website. OmiYoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd per mail of vermeld op de website van OmiYoga.

OmiYoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel een professionele invaldocent in te schakelen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lesgeld plaats, wel kan een les – in overleg – worden ingehaald.

Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties is er geen les. Hiermee is rekening gehouden met de geldigheidsduur van de lessenkaart.

Huisregels
Alle cursisten (en familieleden of begeleiders) moeten altijd onderstaande huisregels van OmiYoga volgen (op iedere leslocatie waar OmiYoga de lessen verzorgd):

• Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van de locatie er geen last van hebben.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast bij aankomst en vertrek van de locatie.
• Eet liever niet gedurende 1 à 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
• Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de studio/zaal, toiletten of kleedkamers.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding en schone sokken.
• Doe je schoenen uit voordat je de studio/zaal betreed.
• OmiYoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Voor de volwassenen geldt: Neem daarom altijd een handdoek mee. De mat dient door de cursist na gebruik indien nodig te worden schoongemaakt en altijd te worden opgeruimd. Eigen mat mag ook worden meegenomen door cursist.
• Voor een optimale rust worden cursisten (en familieleden of begeleiders) verzocht om voor, tijdens en na de lessen zachtjes te praten (in de studio/zaal, gang, toiletten en kleedkamers).
• Iedereen respecteert elkaar, helpt en steunt elkaar en we lachen niemand uit.

OmiYoga behoudt zich het recht voor om cursisten (en familieleden of begeleiders) die naar haar mening de huisregels zoals hierboven genoemd niet naleven, de toegang tot de leslocatie te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de cursist te beëindigen en/of toegang tot de les te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.

Aansprakelijkheid
De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van OmiYoga, de leslocatie of derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is.

Lichamelijke of psychische klachten dient de cursist van tevoren te melden bij de docent.

Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico. OmiYoga, dan wel de docent, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen lichamelijk of geestelijk letsel of blessure tijdens of na de lessen.

OmiYoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens of na een les. Door deelname aan een les verzorgd door OmiYoga aanvaardt de cursist dit risico op een blessure en/of letsel.

OmiYoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les.
• Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier altijd naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Tijdens menstruatie kan de omgekeerde houding onprettig zijn. Wellicht is het dan beter om deze oefening niet uit te oefenen.

De yogalessen zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan, vraag jouw huisarts of (behandelend) specialist eerst of het deelnemen aan de yogalessen voor jou geschikt is op dit moment.

OmiYoga is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, van of aan goederen van de cursist.

Persoonsgegevens
OmiYoga verzamelt persoonsgegevens van de cursisten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie.
OmiYoga gaat zorgvuldig met de verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

OmiYoga gebruikt persoonsgegevens ook om de cursisten op de hoogte te brengen van haar activiteiten en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de cursist geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van OmiYoga, kan dat worden meegedeeld via het inschrijf/toestemmingsformulier of via: info@omiyoga.nl. De cursist is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van OmiYoga gebruik kan worden gemaakt.
OmiYoga geeft de persoonsgegevens van de cursisten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

In de privacyverklaring van OmiYoga (te vinden op de website www.omiyoga.nl) is op een rijtje gezet welke gegevens door OmiYoga worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

Algemene Voorwaarden
OmiYoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website van OmiYoga.

Rotterdam, januari 2019

Namasté
www.omiyoga.nl