Welkom bij Yoga Your Day!
20 nov - 26 nov 2017   
Maandag 20 november
  19:00
Vinyasa Yoga
  Buorren 1, 8491BZ Akkrum
  20:35
Relax Yoga
  Buorren 1, 8491BZ Akkrum
Maandag 20 november
19:00  
Vinyasa Yoga
20:35  
Relax Yoga
Dinsdag 21 november
  09:30
Slow Flow Yoga
  Buorren 1, 8491BZ Akkrum
Dinsdag 21 november
09:30  
Slow Flow Yoga
Woensdag 22 november
  09:30
Slow Flow Yoga
  Buorren 1, 8491BZ Akkrum
  19:00
Vinyasa Yoga
  Buorren 1, 8491BZ Akkrum
  20:35
Relax Yoga
  Buorren 1, 8491BZ Akkrum
Woensdag 22 november
09:30  
Slow Flow Yoga
19:00  
Vinyasa Yoga
20:35  
Relax Yoga
Donderdag 23 november  
Donderdag 23 november
Geen lessen
Vrijdag 24 november  
Vrijdag 24 november
Geen lessen
Zaterdag 25 november  
Zaterdag 25 november
Geen lessen
Zondag 26 november
  13:00
Escencia Yoga met stilte (geannuleerd)
  Buorren 1, 8491BZ Akkrum
Zondag 26 november
13:00  
Escencia Yoga met stilte (geannuleerd)
20 nov - 26 nov 2017   
20 nov - 26 nov 2017